ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส. จังหวัด ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ศพก. ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับเขต ครั้งที่ 4/2564 โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply