ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอารักขาพืช ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพิกัดจุดความร้อน (hotspot) ในพื้นที่ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน

วันที่ 15 มกราคม 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบพิกัดจุดความร้อน (hotspot) ในพื้นที่เกษตร ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จากข้อมูลดาวเทียม ระบบ VIIRS ผลการตรวจสอบพบว่าเป็นพื้นที่รกร้างของเอกชนที่ขาดการดูแล เนื่องจากพบหญ้าและวัชพืชแห้งจำนวนมากที่มีร่องรอยการเผาไหม้เป็นวงกว้าง

Leave a Reply