ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาววิภาพร ทุเลสินธุ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาวศิริกร กิ่งอุโมงค์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน