ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมสัมมนา Year End Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 12-13 กันยายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสัมมนา Year End Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการสัมมนาฯ และมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร และได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาคเกษตรไทยกับเทคโนโลยีเอไอแห่งอนาคต, การนำเสนอ เรื่อง ผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6, เสวนา ประสา นักส่งเสริมการเกษตร, ข้อค้นพบและความท้าทายในงานส่งเสริมการเกษตร ด้านบริหาร ด้านพัฒนาเกษตรกร ด้านส่งเสริมการผลิต ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี และรับฟังการบรรยาย ”ก้าวต่อไปกับความท้าทายของนักส่งเสริมการเกษตร” โดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร