ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จับมือ ECOA นำองค์ความรู้สู่พื้นที่

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ประชุมหารือแนวทางการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชา กัญชง กระท่อม และพืชสมุนไพร ทั้งด้านการผลิตและการแปรรูป การผลิตสารชีวภัณฑ์อินทรีย์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (ECOA) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน