ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมรายการ DOAE Boarding Time : สุดยอดวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศเมืองหละปูน ” วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง” ————-

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 12.00 – 12.45 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียน “สุดยอดวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศเมืองหละปูน” วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในรายการ DOAE Boarding Time ทุกวันพฤหัสบดี ร่วมกับ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน และประธานวิสาหกิจชุมชนฯ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนฯ เลขที่ 141/1 หมู่ 3 บ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนางสาวสุปรียา ไวยโอรส นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ