ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน…จัดเวทีวิเคราะห์พื้นที่และศักยภาพของเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร

วันที่ 19 มกราคม 2564 เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวพรพรรณ์ เลสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายสุนทร ตะนาวศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดเวทีวิเคราะห์พื้นที่และศักยภาพของเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ปี 2564 ณ กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านหลุก หมู่ 8 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีเกษตรกรผู้เข้าร่วมจัดเวทีวิเคราะห์ จำนวน 25 ราย

Leave a Reply