ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน เป็นประธานประชุมชี้แจงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (นิติบุคคล) และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมชี้แจง กลุ่มเป้าหมาย ผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธาน คณะกรรมการแปลงใหญ่ เข้าร่วม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply