ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯลำพูน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร ให้แก่บุคคลและหน่วยงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี2565 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน