ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)