ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อหารือข้อราชการ และวางแผนการการดำเนินงานโครงการ และแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน ณ ห้องทำงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply