ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ. เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นทีอำเภอเมืองลำพูน

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามงานวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลำไยเนื้อสีทองบ้านสันป่าเหียง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ผู้ผลิตและแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ซึ่งมีการเปิดจำหน่ายขายผลิตภัณฑ์หน้าร้านและขายผ่านทางออนไลน์ มีการถ่ายทอดสดการโฆษณาสินค้าและรับคำสั่งซื้อเพื่อกระตุ้นยอดขาย มีระบบการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยนำเอาทายาทเกษตรกรมาร่วมพัฒนาธุรกิจเกษตร สร้างความมั่นคงในอาชีพและเป็นการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply