ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ติดตามกลุ่มแม่บ้านฯในเขตพื้นที่อำเภอบ้านธิ

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยนางสุทิน ดีอุโมงค์ รักษาการเกษตรอำเภอบ้านธิและเจ้าหน้าที่เกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ ให้ข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และรับคำแนะนำเพื่อพัฒนางาน ทั้งนี้ได้ร่วมพบปะตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านธิ ในการประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีการให้แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีความเข้มแข็ง รวมถึงการพัฒนาด้านการตลาดให้ปรับตัวในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 และการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว

Leave a Reply