ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน… ร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ และรับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี