ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน …ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน