ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางปิยนุช อาษากิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อวางแผนการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ตามมาตรการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม