ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 1,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น ด้วยทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดลำพูน จึงได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยา และเวชภัณฑ์ ทั้งนี้ ช่วยแบ่งเบาภาระ และเป็นขวัญกำลังใจต่อประชาชน นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีเมตตากรุณาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยมีนายบัญชา เตชะสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานฯ และมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมพิธี