ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษทิศทางและแนวทางดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร