ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 10/2565 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ภายใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing”