ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน รับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย