ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน…เตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นางยอดขวัญ วิภาคกิจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ ได้มีการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนและการจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฎิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566