ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ ร่วมรับฟัง Video Conference การสร้างความเข้าใจหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรในงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่”

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูนมอบหมายให้ ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม “การสร้างความเข้าใจหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรในงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่” ผ่านระบบ Video Conference จากกรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยหลักสูตรพี่เลี้ยงในงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ และหลักสูตรการทำแนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการสร้างหลักสูตรใหม่ ระหว่างส่วนกลางและภูมิภาค หาจุดการอบรมร่วมกัน

Leave a Reply