ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารและทีมงาน ร่วมพิธีเปิดงาน โคมแสนดวง ที่เมืองลำพูน