ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายประจำสัปดาห์ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ประจำสัปดาห์ เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก รวมทั้งวางแผนการขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน