ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมเกษตรลำพูน ร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกับ ทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมใจกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำทีมโดย นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน และ นางยอดขวัญ วิภาคกิจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนได้สนับสนุนต้นพันธุ์ไม้ประดับหลากหลายชนิด และได้รับสนับสนุนต้นพันธ์ุพืชบางส่วนจาก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในครั้งนี้