ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66 เพื่อกำกับ ดูแล สังเกตการณ์การตรวจเครื่องชั่งรถยนต์สำหรับทำการซื้อ-ขายข้าวเปลือกให้เกิดความเป็นธรรมด้านราคาแก่เกษตรกร และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ณ ท่าข้าว บริษัท แอล วาย ซี รวมผล จำกัด ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำทีมลงพื้นที่ในครั้งนี้