ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเตรียมจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2565 จัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร เน้นด้านเศรษฐกิจพอเพียง