ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Acu Conference

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ จิตโสภานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Acu Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

Leave a Reply