ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566