ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว “ปลูกวันแม่…เกี่ยววันพ่อ” ณ พื้นที่นาแปลงใหญ่ตำบลห้วยยาบ

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับนายสมชาย กันธะวงค์ เกษตรอำเภอบ้านธิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ณ บริเวณแปลงนา แสงนาคาเฟ่ หมู่ 11 บ้านป่าลาน ซึ่งเป็นพื้นที่นาแปลงใหญ่ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีนายสุชาติ แซ่ซิน นายก อบต.ห้วยยาบ, นายภาคิน สุภาษี กำนัน ต.ห้วยยาบ, นายสมบัติ สุธรรม ประธาน แปลงใหญ่ข้าว ต.ห้วยยาบ และนายชัชพีร์ วรรณาพิรัชย์ ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ลำพูนเขต 2 ให้การต้อนรับ