ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมชม ศบพ.(เครือข่าย) สวนปทุมทิพย์ YSF ลำพูน

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นำคณะทำงานคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2563 มีนายชาญยุทธ์ ภานุทัต ผู้​เชี่ยวชาญ​ด้านการพัฒนา​เกษตรกร​และองค์กร​เกษตรกร​ พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (เครือข่าย) จังหวัดลำพูน ณ สวนปทุมทิพย์ 133 หมู่ 5 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ของนางสาวอรวรรณ สุวรรณหล้า ซึ่งมีกิจกรรม การปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก ปลูกและจำหน่ายมะม่วงสายพันธุ์ต่างประเทศทั้งหมด มี 5 สายพันธุ์ ได้แก่ มะม่วง R2E2, มะม่วงผิงกั่วเหวิน, มะม่วงงาช้างแดง, มะม่วงแดงจักรพรรดิ์ และมะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง นอกจากนั้น ยังมีการต่อยอดธุรกิจมะม่วงอบแห้ง มีการแปรรูปผลผลิตมะม่วงแบบไม่มีน้ำตาลจำหน่ายให้ลูกค้าตลอดทั้งปีด้วย อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารจัดการและการวางแผนการตลาดต้องดำเนินการไปพร้อมกับการดูแลรักษาผลผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพดี ส่วนช่องทางการจำหน่ายผลผลิต มีทั้งส่งออก แปรรูป จำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไปผ่านระบบ Online และผ่านหน้าร้านอาหารสวนปทุมทิพย์ให้ลูกค้าทั่วไปที่สนใจมาชิมอีกด้วย ทั้งนี้ นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสมควร ชายะกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมเยี่ยมชม สำหรับนักท่องเที่ยว ที่จะมาเยือนสวนดังกล่าว ซึ่งเป็นสวนมะม่วงตัวอย่างที่มีการบริหารจัดที่ดีจนประสบความสำเร็จ และพร้อมให้ผู้สนใจเข้าศึกษากระบวนการเพาะปลูก และเยี่ยมชมผลผลิตมะม่วงคุณภาพ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 083 – 8432756

Leave a Reply