ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันดินโลก (World Soil Day) 2022

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานวันดินโลก (World Soil Day) 2022 จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน มีส่วนงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอทุกอำเภอ คณะครูอาจารย์และนักเรียน เข้าร่วม