ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ทีมนิเทศ ทีมที่ 3 นำโดย นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามประเด็นการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร สอบถามประเด็นปัญหาอุปสรรคสำหรับการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่สำเร็จลุล่วงได้ โดยมี นายสมชาย กันธะวงค์ เกษตรอำเภอบ้านธิ พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ ร่วมให้การต้อนรับคณะนิเทศฯ