ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานไอรักบ้านธิ ปี 2 อำเภอบ้านธิเตรียมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ชมความสวยงามของสวนดอกไม้

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน และนางเบ็ญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานไอรักบ้านธิ ปี 2 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ชึ่งอำเภอบ้านธิจะเปิดให้เยี่ยมชม ความสวยงามของสวนดอกไม้ หลากหลายชนิด อาทิ ดอกมากาเร็ต ดอกคอสมอสหลากสี ดอกสร้อยไก่ ดอกทานตะวัน ดอกบานชื่น ดอกดาวเรืองและปอเทือง ในระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน ณ ที่ สวนไอรักบ้านธิ บ้านแพะต้นยางงาม อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน