ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เกษตรลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา โดยคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน เพื่อถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พระเทพ รัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารฯ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร พร้อมด้วย ตัวแทนส่วนจากส่วนราชการต่างๆของจังหวัดลำพูนเข้าร่วม