ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ระดับเขต ครั้งที่ 1 /2566