ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมจัดทำข้อมูลเอกภาพ และแผนบริหารจัดการผลไม้ในระดับภาค ครั้งที่ 1/2566