ข่าวประชาสัมพันธ์

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน