ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน สัมนาเข้มการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพการทำงานด้านประชาสัมพันธ์