ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดลำพูน (ก.ช.ภ.จ.)