ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2566 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

วันที่ 31 มกราคม 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยนางอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมีเกษตรอำเภอทั้ง 8 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ สะท้อนผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และร่วมทางแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน