ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่พัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขลำน้ำปิงห่าง

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (ลำน้ำปิงห่าง) ณ ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม และร่วมลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำลำน้ำปิงห่าง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้เตรียมการสำรวจพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลอุโมงค์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว