ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมงาน Field Day อ.ทุ่งหัวช้าง

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวอรชร ปัญเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง)หน่วยย่อยทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ผลการจัดเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย