ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ และนางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นางชญานิษฐ์ แสนราชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมเกษตรกรในโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map กิจกรรม บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning ) ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านปางส้าน หมู่ 5 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีเกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย โดยมี นางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอลี้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ร่วมจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรจอมสวรรค์พัฒนา ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และจัดทำเวทีสำรวจความต้องการในการปรับเปลี่ยนพืชที่เหมาะสมในพื้นที่