ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (ครั้งที่ 3) ณ ตำบลบ้านโฮ่ง