ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินงาน YSF ต้นแบบการบริการจัดการสินค้าเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการส่งออกมะม่วงเกรดพรีเมียม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำโดยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม หัวหน้ากลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของ Young Smart Farmer ต้นแบบอำเภอเวียงหนองล่อง นางสาวอรวรรณ สุวรรณหล้า เจ้าของสวนปทุมทิพย์ ที่ดำเนินกิจกรรมผลิตและจำหน่ายมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ R2E2, แดงจักรพรรดิ, ผิงกั่วเหวิน, น้ำดอกไม้สีม่วง, งาช้างแดง ฯลฯ เกรดพรีเมี่ยมส่งขายทั้งใน modern trade และตลาดต่างประเทศ โดยมีนางสาววชิรภรณ์ กาวีต๊ะ เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล ณ สวนปทุมทิพย์ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน