ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูนนายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดลำพูนได้แนะนำตัวในที่ประชุม ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเกษตรจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน