ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ (MM) ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ (MM) ครั้งที่ 2/2566 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน