ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมติดตามโครงการจัดหาน้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการตรวจติดตามโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่บ้านก้อหนอง หมู่ 2 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ณบ้านก้อหนอง หมู่ 2 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมชมโครงการฯ มีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ