ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่สำรวจติดตามเฝ้าระวังการระบาดของด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงและแมลงวันผลไม้ ในพื้นที่ อ.เวียงหนองล่อง และอ.ป่าซาง